SDH Lomec
Znam SDH Lomec
Sbor dobrovolných hasičů
O nás Historie Události Galerie Sponzoři Kontakty

Historie

Foto Historie

Asi 10 km jižně Kutné Hory leží dvojosada Lomec a Lomeček (dříve Velký a Malý Lomec). První písemná zmínka o nich je z 15. století, kdy obě osady náležely paní Anně ze Stráže. Pak je koupilo město Čáslav, ale v roce 1547 je prodalo panství tupadelskému, nakonec patřily poddanstvím a robotou k panství křesetickému.

SDH založen dne 15. května 1937 jako společný pro oba Lomce. Iniciátorem jeho založení byl starosta obce pan Ložek. Sbor měl 46 zakládajících členů (18 činných a 28 přispívajících). Prvními sborovými funkcionáři byli starosta Jan Vágner, velitel František Hála, jeho náměstek Jaroslav Polák, pokladník J. Balán, jednatel Čeněk Voseček, vzdělavatel a učitel Jan Demut, hospodář Alois Kotval a dalších 5 členů a 3 náhradníci členů výboru, 2 revizoři účtů a trubač.

Pro činné členy byl stanoven příspěvek 6 Kč, pro přispívající 12 Kč. Sbor obdržel motorovou stříkačku DS 16 od firmy Smekal, první dopravní automobil měl sbor již v roce 1945 získané od Fondu národní obnovy jako trofejní po Wehrmachtu (zn. Horch). Za dobu své existence zúčastnil se sbor na hašení 11 požárů a uspořádal 50 hasičských plesů.

Sbor organizuje akce „kácení májů“, různé sportovní i hasičské soutěže, účastní se soutěží v PS a po roce 1980 měl asi po 3 roky kolektiv mladých požárníků zapojených do hry Plamen.

V letech 1939 – 1945 měl sbor 16 členů (3 samaritány) a byl zařazen do okrsku č. 6 I. obvodu OHJ č. 42. V roce 1960 byla MJ ČSPO zařazena do okrsku č. 12.
Z členů ZO SPO vyšší funkce vykonávali:
  - Vlastislav Bohata – člen OV SPO a instruktor okrsku (1960 – 1985)
  - Miloslav Vágner – člen předsednictva OV SPO od roku 1975 následně od roku 1977 předseda OV SPO do roku 1989, v letech 2000 – 2008 starosta OSH
Současný SDH (občanské sdružení) je zapojen v OSH, má 46 členů, z nichž je také ustavena „jednotka SDH obce“ V. kategorie ev. č. 215246.

V letech 1980 – 1985 byly v prostoru Lomce organizovány branné závody mladých požárníků ve hře Plamen.

V letech 2005 -2007 byl sbor třikrát za sebou pořadatelem Okresního kola Branného závodu mladých hasičů.

21.1.2017 jsme do naši základny přijali poprvé v historii ženské sportovní družstvo a plánujeme vznik dětského družstva.

U příležitosti oslav 70. výročí založení sboru byl všem žijícím bývalým i současným členům předán pamětní list. Řada členů byla oceněna medailemi za věrnost i za zásluhy. Oslavy se konaly na nově vybudovaném víceúčelovém hřišti a nové klubovně v Lomečku. Každoročně konáme tradiční ples,stavění májí a hasičské soutěže a účastníme se soutěží pořádaných okolními sbory. V r.2013 byla provedena generální oprava hasičské stříkačky a chystáme rozsáhlou rekonstrukci hasičské zbojnice za finanční podpory Obecního úřadu.


Jména předsedů a později starostů:
1960- Adamec Václav, 1961- Matuška Jiří,1963- Viták Karel, 1964-Štický Stanislav, 1965- Vančura Václav, 1967-1974 Procházka František, 1974-1980 Miloslav Vágner, 1980-2003 Viták Karel, 2003-2006 Ložek Zdeněk, 2006-2010 Littman Jiří, 2010 – Ložek Zdeněk ml.

Obec Umonín
www.obecumonin.cz
požáry.cz
www.pozary.cz
OSH Kutná Hora
www.oshkh.cz
www.sdhlomec.cz Copyright © sdhlomec.cz