SDH Lomec
Znam SDH Lomec
Sbor dobrovolných hasičů
O nás Historie Události Galerie Sponzoři Kontakty

Výroční schůze 18. 1. 2020

Jednatel sboru Miloslav Viták ml. v sobotu 18.1.2020 přivítal všechny přítomné členy a hosty, starostu obce Úmonín Miroslava Filipa, starostu OSH KH Jaroslava Duška a zástupce okolních sborů ČHJ Křesetice a ČHJ Korotice na výroční hromadě, která se konala v nově zrekonstruovaných prostorách KD Lomec. Seznámil s programem schůze, poté byla uctěna památka zesnulých hasičů. Následovalo poděkování a předání daru paní Janě Vančurové za dlouholetou obětavou práci při zajišťování schůzí SDH. Poté předal slovo panu Jiřímu Littmanovi, který vyhlásil udělení čestných uznání SDH, čestných uznání OSH a medaili Za příkladnou práci. Čestné uznání předali starosta a náměstek starosty. Dalšími body byla volba volební mandátové komise a volba návrhové komise na usnesení. Podrobnou a obsáhlou zprávu o činnosti SDH za roky 2015-2019 přednesl starosta SDH Zdeněk Ložek. Poté byla přednesena zpráva velitele, zpráva strojníka, zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Následně starosta seznámil VVH s Plánem práce na roky 2020-2025 a přešlo se k volbě jednotlivých funkcí ve vedení SDH Lomec. Všichni navržení byli do jednotlivých funkcí schváleni. Po volbě se přešlo k diskuzi, následnému ukončení schůze, podání občerstvení a vyhlášení volné zábavy.

zpět do GALERIE
Obec Umonín
www.obecumonin.cz
požáry.cz
www.pozary.cz
OSH Kutná Hora
www.oshkh.cz
www.sdhlomec.cz Copyright © sdhlomec.cz