SDH Lomec
Znam SDH Lomec
Sbor dobrovolných hasičů
O nás Historie Události Galerie Sponzoři Kontakty

Memoriál Miloslava Vágnera 29.6 2019

„Vážení hasiči, závodníci a hosté, dovolte, abych Vás jménem SDH Lomec přivítal na novém hasičském hřišti v Lomečku, které bylo vybudováno za obrovské podpory Obecního úřadu Úmonín v čele se starostou Mirkem Filipem. Soutěž, kterou budete dnes absolvovat je nazvána jako Memoriál Miloslava Vágnera a to na počest našeho bývalého kamaráda – hasiče, od jehož úmrtí uplynuly 21.3. již dva roky. Kdo to byl Miloslav Vágner? Mnozí z Vás jste jej znali osobně ale pro ty mladší pouze připomenu, že Miloslav Vágner se narodil v roce 1946. Po vzoru předků se od mládí věnoval hasičině v Lomci. Byl členem soutěžního družstva mladých hasičů a později i dospělých. Ve sboru vykonával řadu funkcí, ale zejména byl dlouhá léta jednatelem sboru. Působil i na okresní úrovni. Nejdříve jako člen předsednictva OVSPO a později jako jeho předseda. Od roku 2000 do roku 2008 vykonával funkci starosty Okresního sdružení hasičů ČMS v Kutné Hoře. Za svoji dlouholetou aktivní činnost byl oceněn řadou čestných uznání a medailemi – Za příkladnou práci, Za zásluhy, medaili Sv. Floriána a v neposlední řadě Záslužnou medaili KSH Středočeského kraje. Nyní prosím uctěme jeho památku minutou ticha.“

Takto zněl v sobotu 29.6. uvítací proslov Jiřího Littmana, který nás prováděl celou soutěží Memoriál Miloslava Vágnera. Hřiště v Lomečku zaplnilo celkem 24 družstev. Běželo se jednokolově na nástřikové terče. Po 13 hodině se Lomečkem rozlehl první výstřel ze startovací pistole, která na trať poslala první družstvo dětí. Celkem se 6 dětských družstev umístilo v tomto pořadí:
Mladší děti – 1. Křesetice A, 2. Potěhy, 3. Křesetice B
Starší děti – 1. Potěhy, 2. Víckovice, 3. Záboří n. L.
Poté přišlo na řadu vyhlášení dětské kategorie, rozdání cen a medailí, které jsme měly nachystané pro všechny zúčastněné děti. Ty z nich, které na soutěži zůstali i po vyhlášení, se mohli zabavit hrou, kterou pro ně měla nachystanou naše osmiletá členka a pomocnice Nikolka Vágnerová. Ta si připravila hádanky a otázky a za nejrychlejší správné odpovědi rozdávala sladkosti a drobné ceny.

Mezi tím se přestavěla trať na 3 hadice B a šli na řadu muži, kteří se umístili v tomto pořadí:
1. Lomec A, 2. Neškaredice, 3. Lomec B, 4. Chlístovice A, 5. Prostřední Ves, 6. Korotice, 7. Vrdy, 8. Zbraslavice, 9. Křesetice, 10. Víckovice, NP – Potěhy, NP - Chrást
Jako poslední přišly na řadu ženy, které běžely na 2 hadice B. Naše děvčata se společně s dalšími členy starala po celou akci o občerstvení a tak si odběhly od výčepu a grilu a doběhly si rovnou pro první místo! Výsledné pořadí pak bylo takové:
1.Lomec, 2. Močovice, 3. Křesetice, 4. Korotice, 5. Chlístovice

Ti z Vás, co nás sledují pravidelně ví, že máme doposud celou letošní sezónu odběhanou se soutěžním strojem zapůjčeným z ČHJ Neškaredice. Tímto opět moc děkujeme za zapůjčení a to tentokrát nejen stroje ale i nástřikových terčů a digitální časomíry.

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se naší soutěže zúčastnili. Doufáme, že se Vám u nás líbilo a zavítáte k nám i příští rok! Dále patří poděkování všem našim sponzorům, všem členům, kteří se podíleli na přípravě akce a starali se o její průběh.
A co ještě? Naši fanoušci jsou stejně nelepší, hej! Stejně nejlepší, hej! Stejně nejlepší! Děkujeme! Děkujeme, že nás podporujete, že nám fandíte, že jste tam s námi byli.zpět do GALERIE
Obec Umonín
www.obecumonin.cz
požáry.cz
www.pozary.cz
OSH Kutná Hora
www.oshkh.cz
www.sdhlomec.cz Copyright © sdhlomec.cz